top of page

Storhall i Stange

Stange idrettspark utvikles for å møte fremtidens behov i regionen

Stange Sportsklubb AS er heleid av Stange Sportsklubb. Selskapet ble etablert for å jobbe frem en storhall med 11’er fotballbane og andre aktiviteter.​ Stange Storhall har blant annet ansvar for å utvikle storhall, idrettsparken, dialog med kommunen, forhandlinger med Bane NOR, markedsarbeid for og rådgivning til Stange Sportsklubb.

 

På ekstraordinært årsmøte 24. mai 2022 ble det gitt fullmakt til styret i Stange Sportsklubb om å opprette Stange Storhall AS.   

 

Navnet på hallen er midlertidig og kan endres på et senere tidspunkt. Stange Storhall AS har ansvaret for å utvikle Stange idrettspark. Eierstruktur i fremtiden er ikke låst. Det er åpent for at blant annet kommuner i regionen kan bli medeiere for å realisere en storhall som skal skape glede for regionen i mange tiår fremover.​

 

Les mer om Stange Sportsklubb her:

Tilbygg_sørfra_fugl.PNG

Litt historikk

Høsten 2020 ble det nedsatt en prosjektgruppe med formål om å kartlegge mulighetene for fotballhall i Stange idrettspark. Fotballhallgruppa bestod av Jonas Hasselgren (styreleder i SSK), Espen Andreas Borgersen (daglig leder i SSK), Knut Røise Olsen (daværende leder fotballgruppa SSK), Bjørn Erik Frenning Karlsen, Svein Jota og Lars Gløtvold. Gruppen konkluderte med at storhallen må ligge der Frenningbana er i dag. Andre alternativer vil gi skygge til beboere eller redusere areal for aktivitet.

 
For henvendelser om fotballhall:

Daglig leder for Stange Storhall AS, Erik Hager,

tlf: 952 84 423 

epost: stange.storhall@stangesportsklubb.no

Stange Sportsklubb

Aktivitet i klubben: Innebandy, skøyter, fotball, ishockey, idrettsskole, ski og mye dugnadsånd

Kontakt

Georg Fjelds veg 41, 2335 Stange

+47 952 84423

  • Facebook
bottom of page